Agenda Kaupang
Agenda Kaupang
Agenda Kaupang

Agenda Kaupang

Rådgivere for offentlig sektor

Agenda Kaupang er et norsk konsulentselskap. Vi tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi og organisasjonsutvikling. Agenda Kaupangs kunder er primært i offentlig

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Agenda Kaupang er et norsk konsulentselskap. Vi tilbyr analyse, utredning og rådgiving innen områdene ledelse, styring, økonomi og organisasjonsutvikling. Agenda Kaupangs kunder er primært i offentlig sektor, samt blant bedrifter og organisasjoner i arbeidslivet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Consulting

Hoffsveien 1C
0275 OSLO
Norway

95195648

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje