AISPOT
AISPOT
AISPOT

AISPOT

IoT og app for varehandel og reiseliv

Aispot helps retail and destinations engage customers and increase loyalty. Enabling the concept of Future Shopping. Clients Simply connect to – and publish to their customers through a shared mobile

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Aispot helps retail and destinations engage customers and increase loyalty. Enabling the concept of Future Shopping. Clients Simply connect to – and publish to their customers through a shared mobile platform utilizing beacons, QR, club, mobile Wallet and a range of ready-made services

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Turisme
Handel

Bryggegata 3
0250 OSLO
Norway

90020538

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje