Aiwell Water
Aiwell Water
Aiwell Water

Aiwell Water

Ny løsning for overvannsproblemer

Vi benytter heverteffekten/fullstrøm, ved å styre ventiler hindrer vi luft i å komme inn i rørsystemet og kan derved øke vannkapasiteten i rør vesentlig. VI har også utviklet en spesial kum som slår l

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Vi benytter heverteffekten/fullstrøm, ved å styre ventiler hindrer vi luft i å komme inn i rørsystemet og kan derved øke vannkapasiteten i rør vesentlig. VI har også utviklet en spesial kum som slår luften ut av vannet og derved optimaliserer gjennomstrømningen i røret. Fordelen er at når man ønsker å legge en ny leding ved styrt boring så sparer man mye penger på at man går ned i dimensjon og kan derved benytte mindre og rimeligere utstyr. Dette gjennomførte vi i Drammen hvor en mindre bekk ble ført gjennom et 600 mm rør inn i vår kum og videre ut gjennom et 290mm rør. Se vår hjemmeside..

Løsninger for å øke vannmengder ut av et flaskehalsproblem enten ved å øke kapasiteten i eksisterende rør ved å gjøre dem lufttette med strømpe eller nytt rør i rør. Eventuelt styrt boring og ny avlastnings ledning under all infrastruktur. Styre ventiler for å opprettholde fullstrøm (hevertprinsippet) i et ledningsystem og på den måte suge væske opp (inntil 6-7m) i stedet for å pumpe. Målet er å separere spillvann og overvann i en AF ledning uten å måtte grave opp gaten.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Reducing water pollution

Bjellandveien 14
3172 VEAR
Norway

+47 95015410

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje