Alta kommune
Alta kommune
Alta kommune

Alta kommune

Alta Vil

Finnmarks største kommune, og et vekstsenter gjennom 40 år.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Finnmarks største kommune, og et vekstsenter gjennom 40 år.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Rådhuset, Sandfallveien 1
9510 ALTA
Norway

78455000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje