ANKR rådgivning
ANKR rådgivning
ANKR rådgivning

ANKR rådgivning

Arealplanlegging, regulering og eiendomsutvikling

Arealplanlegging, regulering og eiendomsutvikling

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Arealplanlegging, regulering og eiendomsutvikling

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Storgata 14
2815 GJØVIK
Norway

+47 61 42 00 22

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje