Arendal kommune
Arendal kommune
Arendal kommune

Arendal kommune

Varm, stolt og utadvendt

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal med ca. 45 000 innbyggere. Mange forbinder Arendal med sommer, skjærgård, båtliv og ferie, men kommunen er også kjent for et rikt kunnskaps, kultur- og festivall

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

I hjertet av Sørlandet ligger Arendal med ca. 45 000 innbyggere.

Mange forbinder Arendal med sommer, skjærgård, båtliv og ferie, men kommunen er også kjent for et rikt kunnskaps, kultur- og festivalliv. Arendal kommune står bak mange store nasjonale arrangementer som Arendalsuka, Fremtidens kommuner og TEDxArendal.

Arendal var landets første kommune med klimanøytral drift. Kommunens miljøsatsing har medført betydelig nasjonal og internasjonal interesse.

I 2018 og 2019 er det utviklet en ny kommuneplan der innbyggermedvirkning, innovasjon og bærekraft har stått i fokus gjennom hele prosessen. Les mer om den på Arendalsfolk.no (https://arendalsfolk.no/2019/08/28/lage-en-kommuneplan-sammen-med-innbyggerne/)

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Mat og landbruk
Turisme
Bygg og anlegg
Utdanning
Bio og naturressurser
Hospitality
sport og rekreasjon

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Parkeringsløsninger
Improving education
Promoting active living
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Improving social integration
Improving Life Quality
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Reducing use of fossils
Creating new jobs

Sam Eydes plass 4
4836 ARENDAL
Norway

37013000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje