Bergen kommune
Bergen kommune
Bergen kommune

Bergen kommune

Kompetent, åpen, pålitelig og samfunnsengasjert

summary field

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Bergen by ble grunnlagt på en grønn slette mellom fjellene for over 900 år siden. I dag bor der 277.391 innbyggere - og byen er fortsatt nokke for seg sjøl.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Vann
Helse
Avfall

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data

Rådhusgaten 10
5014 BERGEN
Norway

55565556

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje