BIM Partner
BIM Partner
BIM Partner

BIM Partner

3D-visualisering av bygg

3D-visualisering av bygg

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

3D-visualisering av bygg

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Nesbruveien 75
1394 NESBRU
Norway

91887337

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje