BIM Work ENK
BIM Work ENK
BIM Work ENK

BIM Work ENK

Digitale modeller relatert til koordinatsystemer

Digitale modeller relatert til koordinatsystemer

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Digitale modeller relatert til koordinatsystemer

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Elveveien 36
3262 Larvik
Norway

+47 91887337

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje