BKK
BKK
BKK

BKK

Vestlandets største kraftselskap som skal bli størst i Norge på elektrifisering

BKK er ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skaper en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital. Morgendagen er her.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

BKK er ledende innen utvikling av klimavennlig energi og fremtidsrettede infrastrukturløsninger. Vi skaper en bærekraftig fremtid som er fornybar, elektrisk og digital. Morgendagen er her.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg
Bio og naturressurser
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Faster data transfer
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Redusere luftforurensning
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Enhances Grid Stability
Reducing use of fossils
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Kokstadvegen 37
5257 KOKSTAD
Norway

55127000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje