Bodø kommune
Bodø kommune
Bodø kommune

Bodø kommune

Attraktiv hovedstad i nord

Kulturhovedstad 2024.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Bodø 2018 - 2030 SATSNINGSOMRÅDER: Samskaping Livsfaser Folkehelse og mangfold Bærekraftig byutvikling Kulturbyen Bodø Kompetanse og innovasjon Vekstkraft og regional utvikling Sikkerhet og beredskap

VISJON: «ATTRAKTIV HOVEDSTAD I NORD» Bodø har utviklet seg og vokst mye de siste årene, og i 2016 ble Bodø kåret til Norges mest attraktive by. Bodø har mange identiteter og merkelapper som beskriver hvem vi er. Byen og kommunen er i stadig utvikling, og endringer i rammebetingelser og omgivelser har betydning for i hvilken retning vi beveger oss.

Internasjonale, nasjonale og regionale forhold skifter raskere enn noen gang tidligere, og er en betydelig utfordring og mulighet for oss som samfunn. Vi må være våken og fremtidsrettet, se i glasskula og forstå hva som skjer.

Framtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige. Innbyggerne skal involveres slik at behov og ønsker synliggjøres. På denne måten vil vi sørge for å utløse kreativitet, engasjement og fellesskapsfølelse. Dette vil bidra til oppslutning om, og legitimitet til, de løsningene som velges.

Det er mange faktorer som skal bidra til at bodøsamfunnet fortsetter å være attraktivt å flytte til, bo i og leve i. Gjennom et bredt spekter av aktiviteter og kulturtilbud skal byen møte fremtidens krav. Nærheten til den mangfoldige naturen i Bodø legger til rette for et aktivt allsidig liv for alle. Innbyggere i alle aldre og livssituasjoner skal finne mening og livsinnhold i Bodø. Bodø er i økende grad multikulturell og internasjonal, og vi må sikre at vi er et inkluderende samfunn hvor alle er med.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Kongens gate 23
8006 BODØ
Norway

75 55 50 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje