Broentech
Broentech
Broentech

Broentech

IoT-applikasjoner

IoT-applikasjoner

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

IoT-applikasjoner

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Adalsveien 1B
3185 SKOPPUM
Norway

+47 45 24 15 92

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje