Company Pulse
Company Pulse
Company Pulse

Company Pulse

Analyse og konsulentselskap

Company Pulse tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte sitt potensial gjennom økt bevissthet om medarbeidernes arbeidsmønster, bruk av tid og workpl

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Company Pulse tilbyr analyse- og rådgivningstjenester til bedrifter og organisasjoner som ønsker å utnytte sitt potensial gjennom økt bevissthet om medarbeidernes arbeidsmønster, bruk av tid og workplace strategy. Vi har utviklet en analyse som gir en målsatt beskrivelse av arbeidsmønster i organisasjoner. Det vil si medarbeidernes måter å jobbe på, tidsbruk og tidstyver, samt bruk av IT og kontorlokaler / Workplace design.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Christian Krohgs gate 16
0186 OSLO
Norway

926 22 181

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje