EGDE Consulting
EGDE Consulting
EGDE Consulting

EGDE Consulting

Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester

Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Terje Løvås vei 1
4879 GRIMSTAD
Norway

468 29 048

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje