Eigersund kommune
Eigersund kommune
Eigersund kommune

Eigersund kommune

kommune

Eigersund er en kommune sør i Rogaland med ca. 15 000 innbyggere.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Eigersund er en kommune sør i Rogaland med ca. 15 000 innbyggere.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Bøckmans gate 2
4370 EGERSUND
Norway

51468000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje