Ekrheim Elconsult
Ekrheim Elconsult
Ekrheim Elconsult

Ekrheim Elconsult

Rådgivende ingeniører smarte bygg

Rådgivende ingeniører smarte bygg

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Rådgivende ingeniører smarte bygg

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg
Consulting

Auglendsmyrå 6
4016 STAVANGER
Norway

51823000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje