Electronic Coast Norwegian Centre of Expertice
Electronic Coast Norwegian Centre of Expertice
Electronic Coast Norwegian Centre of Expertice

Electronic Coast Norwegian Centre of Expertice

Industriforening og kompetanseklynge

Electronic Coast er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte bedrifter i Vestfold. Foreningen ble formelt

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Ren energi for alle
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Electronic Coast er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte bedrifter i Vestfold. Foreningen ble formelt stiftet i 2003 med egen daglig leder. Prosjektsamarbeid mellom medlemmene i foreningen har historie tilbake til 80-tallet. I 2006 fikk klyngen tildelt et 10års prosjekt som Norwegian Centre of Expertise Nano- og mikroteknologi (NCE MNT). Merkevaren NCE MNT er fremdeles i bruk for Electronic Coast miljøet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Telekommunikasjon og programvare

Raveien 205
3184 BORRE
Norway

41426256

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje