EMCOM
EMCOM
EMCOM

EMCOM

Leverandør av hardware for IOT/M2M-applikasjoner

Emcom er en erfaren leverandør av M2M-produkter, spesialtelefoner og antenner for mobilkommunikasjon. Vi leverer rutere, modem, antenner og nettverksutstyr fra ledende produsenter og kan tilby skredde

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene

Emcom er en erfaren leverandør av M2M-produkter, spesialtelefoner og antenner for mobilkommunikasjon. Vi leverer rutere, modem, antenner og nettverksutstyr fra ledende produsenter og kan tilby skreddersøm og unik kompetanse.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Avfall
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data

Sven Oftedals vei 5
0950 OSLO
Norway

98226666

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje