Fauske kommune
Fauske kommune
Fauske kommune

Fauske kommune

Kommune

Fauske kommune er lokalisert ca 50 km fra Nordland fylkeshovedstad Bodø. KOmmunen har et kommunesenter i Fauske by, med to andre tettsteder, Sulitjelma og Valnesfjord. Folketallet pr 1 januar 2018 er

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Fauske kommune er lokalisert ca 50 km fra Nordland fylkeshovedstad Bodø. KOmmunen har et kommunesenter i Fauske by, med to andre tettsteder, Sulitjelma og Valnesfjord. Folketallet pr 1 januar 2018 er 9775 innbyggere. Kommunen består av 1210 km2 landareal og 98 km2 vannareal, er et logistikk knutepunkt i Nordland, med jernbane og krysningen av RV 80 og E6 videre nord og sør i landet.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Torggata 21
8200 FAUSKE
Norway

75604000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje