Flekkefjord kommune
Flekkefjord kommune
Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommune

Kommune

ItpeanprjgrammetttetReg jnpeantL stert2030, sjmtbeetvedtatt tAgdertfyekestngt tdesembert2019,t v sestdetttetdetsammetgjennjmgåendetperspektvenetsjmt tReg jnpeantAgdert2030.t Hjvedsats ngsjmrådenet tpeanprjgrammettføegert tstjrettrekktjppthjvedsats ngsjmrådenetfrat Reg jnpeantAgder:t  Atraktvetjgte vskrau getbyer,ttetstedertjgtd str ktertktkmetmr  Verd skap ng,tbærekrautjgte kestee ng  Transpjrt,tkjmmmn kasjjntjgtsamfmnnss kkerhet  Utdann ng,tkjmpetansetjgttjeneste nnjvasjjn

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Flekkefjord er en kommune og by i Vest-Agder. Kommunen grenser til Sokndal og Lund i Rogaland fylke i vest, til Sirdal i nord og til Kvinesdal i øst.

Flekkefjord er den vestligste av bykommunene langs Sørlandskysten. Kommunesenteret ligger nært E39, omtrent midtveis mellom Kristiansand og Stavanger. I tillegg til bysenteret omfatter Flekkefjord kommune også tettstedene Sira, Gyland, Rasvåg og Kirkehamn.

Flekkefjord kommune er resultatet av kommunesammenslåing i 1965. I tillegg til Flekkefjord inkluderer dagens kommune de tidligere kommunene Nes, Hidra, Gyland og Bakke.

Bykjernen preges fortsatt av trehusbebyggelse fra tidligere tider. De fleste er etter hvert blitt malt hvite, selv om de før var holdt i andre farger. Bebyggelsen i sentrumsgatene er nå i ferd med å bli modernisert. Tettstedet Flekkefjord har 6 045 innbyggere per 1. januar 2017

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Kirkegaten 50
4400 FLEKKEFJORD
Norway

38 32 80 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje