Four C
Four C
Four C

Four C

M2M og IoT

M2M og IoT

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

M2M og IoT

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data

Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Norway

+47 72 55 99 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje