Gründerhuset Hi5
Gründerhuset Hi5
Gründerhuset Hi5

Gründerhuset Hi5

Springbrett for oppstartsselskaper/inkubator

Gründerhuset Hi5 er en startuphub i Tønsbergregion. Et sted for gründere med vekstambisjoner.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Gründerhuset Hi5 er en startuphub i Tønsbergregion. Et sted for gründere med vekstambisjoner.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Rådhusgaten 1
3126 TØNSBERG
Norway

91514297

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje