Global Forums
Global Forums
Global Forums

Global Forums

Arrangerer online-konferanser

Arrangerer online-konferanser

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Arrangerer online-konferanser

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Utdanning
© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje