Harstad kommune
Harstad kommune
Harstad kommune

Harstad kommune

Attraktiv hele livet

Harstad, på nordsamisk Hárstták,er nest største kommune i Troms, etter folketall. Tettstedet Harstad har 20 953 innbyggere og kommunen 24 845. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per ti

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Harstad, på nordsamisk Hárstták,er nest største kommune i Troms, etter folketall. Tettstedet Harstad har 20 953 innbyggere og kommunen 24 845. Kommunen har en vekst i folketallet på omkring 2 % per tiår.

Kommunen omfatter den nordøstlige delen av Hinnøya, og fra 1. januar 2013 også tidligere Bjarkøy kommune.5 Harstad grenser til Tranøy i nordøst, Andøy ute på Andfjorden i nordvest, Kvæfjord i vest og Tjeldsund (i Nordland fylke) i sør. I sørøst forbinder Tjeldsundbrua Hinnøya med Skånland og fastlandet over Tjeldsundet, og i øst ligger Vågsfjorden hvor Harstad grenser til Ibestad.

Selve byen ligger nordøst på Hinnøya. Her møtes den nord- og sørgående Hurtigruten hver morgen. Fra bysentrum til byens flyplass på Evenes er det en veistrekning på 44 km .

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Asbjørn Selsbanes gate 9
9405 HARSTAD
Norway

77026000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje