Hayk
Hayk
Hayk

Hayk

Bærekraftig bildeling

Hayk er et IT-selskap som bygger en platform for bærekraftig bildeling. Dagens delebiler står stille altfor mye av tiden til at vi klarer å løse miljøproblematikken, dette skal vi gjøre noe med!

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Samarbeid for å nå målene

Hayk er et IT-selskap som bygger en platform for bærekraftig bildeling. Dagens delebiler står stille altfor mye av tiden til at vi klarer å løse miljøproblematikken, dette skal vi gjøre noe med!

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Mobilitet
Helse
Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Redusere luftforurensning
Improving Life Quality
Promoting sustainable behavior
Reducing use of fossils
Enabling new business opportunities

Madserud allé 34
0274 OSLO
Norway

45474904

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje