Horten kommune
Horten kommune
Horten kommune

Horten kommune

Mulighetene er akkurat her

Horten kommune er delt inn i seks ulike kommunalområder og Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk er den øverst administrative lederen for virksomheten. Administrasjonssjefen leder den daglige driften p

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Horten kommune er delt inn i seks ulike kommunalområder og Administrasjonssjef Ragnar Sundklakk er den øverst administrative lederen for virksomheten. Administrasjonssjefen leder den daglige driften på oppdrag for det folkevalgte kommunestyret. Ordføreren i Horten heter Are Karlsen

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Teatergata 11
3187 HORTEN
Norway

33 08 50 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje