Lillestrøm Høyre
Lillestrøm Høyre
Lillestrøm Høyre

Lillestrøm Høyre

Politisk organisasjon

Har stor interesse for å gjennomføre grønn politikk og utforme denne for ny kommune.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Har stor interesse for å gjennomføre grønn politikk og utforme denne for ny kommune.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Storgata 25B
2000 LILLESTRØM
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje