Hypatia
Hypatia
Hypatia

Hypatia

Global standardisering

Hypatia har en ledende rolle i flere globale standardiseringsprosjekter. Globale standarder er en garanti for interoperabilitet og enklere samhandling mellom IT systemer. Skal en lykkes med digital tr

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God utdanning
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn

Hypatia har en ledende rolle i flere globale standardiseringsprosjekter. Globale standarder er en garanti for interoperabilitet og enklere samhandling mellom IT systemer. Skal en lykkes med digital transformasjon og digitale endringer i samfunnet bør standarder som sikrer interoperabilitet være grunnsteinen ved all IT utvikling. Hypatia har et stort globalt nettverk innenfor IKT standardisering. Hypatia har også god oversikt over hva som skjer på standardiseringsområdet innen Smart CIty, IoT, BigData, Universell utforming og standardisering av EdTech.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Åsgårdveien 24
1671 KRÅKERØY
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje