Ikomm
Ikomm
Ikomm

Ikomm

Komplett IT-leverandør

Komplett IT-leverandør

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Komplett IT-leverandør

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Vormstuguvegen 40
2624 LILLEHAMMER
Norway

+47 61 05 06 05

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje