Innholdsbyrået
Innholdsbyrået
Innholdsbyrået

Innholdsbyrået

Bærekraftige innholdsproduenter

Innholdsbyrået er et lite byrå som leverer tekst, foto, video og redaksjonelle tjenester hovedsakelig til aktører som driver med økologi, forskning og bærekraft.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Innholdsbyrået er et lite byrå som leverer tekst, foto, video og redaksjonelle tjenester hovedsakelig til aktører som driver med økologi, forskning og bærekraft.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Mat og landbruk
Consulting

Brageveien 4A
0358 OSLO
Norway

97079427

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje