Insam
Insam
Insam

Insam

Byutvikling og grønn mobilitet

Byutvikling og grønn mobilitet

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Byutvikling og grønn mobilitet

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Bygg og anlegg

Tollbugata 6
3044 DRAMMEN
Norway

90523021

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje