Intoto
Intoto
Intoto

Intoto

Meaningful data for everyone.

Together we can collect and share meaningful data to make our world a better place. We offer ecosystem of products & services to make that happen. State of art competence in software & hardware develo

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde sult
God utdanning
Rent vann og gode sanitærforhold
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

Together we can collect and share meaningful data to make our world a better place. We offer ecosystem of products & services to make that happen. State of art competence in software & hardware development.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Avfall
Telekommunikasjon og programvare
Turisme
Bygg og anlegg
Utdanning
Maritim industri
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Improving education
Redusere luftforurensning

Elvevegen 15
4480 KVINESDAL
Norway

97197707

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje