IntSpo
IntSpo
IntSpo

IntSpo

Digitalisering av fysiske eiendeler gir økt lønnsomhet

IntSpo er et norsk teknologiselskap som leverer IoT-løsninger med avanserte lokasjons- og sensorteknologier. Med vår innsikt i tilgjengelig og fremtidig teknologi kan vi levere effektive løsninger designet for hver kundes behov.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

IntSpo er norsk teknologiselskap som utvikler og produserer teknologi i Norge. Vi leverer lokasjon- og sensorløsninger for forvaltning av fysiske eiendeler. IntSpo ble stiftet som aksjeselskap i februar 2017 og har kontoradresse i Asker utenfor Oslo. IntSpo har finansiell støtte fra Innovasjon Norge og SkatteFUNN.

Vår kompetanse bygger på erfaring med forskning på IoT og mobilteknologi fra et av Norges største mobilselskaper. Med IoT kan alle gjenstander kommunisere lokasjon og tilstand, og med 4G og 5G mobilteknologi åpnes nye muligheter for IoT-innovasjon.

Vår bærende idè er at digitalisering av fysiske eiendeler skal gi virksomheter økt lønnsomhet gjennom bedre oversikt og kontroll.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Reducing need for travel
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Enabling new business opportunities

Strøket 8
1383 ASKER
Norway

47379000

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje