IOTA Fundation
IOTA Fundation
IOTA Fundation

IOTA Fundation

Not for profit foundatio developing the next generation Blockchain for the IoT and Smart cities

IOTA’s Tangle is an open, feeless and scalable distributed ledger, designed to support frictionless data and value transfer.

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Utrydde fattigdom
Utrydde sult
God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Rent vann og gode sanitærforhold
Ren energi for alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Mindre ulikhet
Bærekraftige byer og samfunn
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene
Liv under vann
Liv på land
Fred og rettferdighet
Samarbeid for å nå målene

Originating from Norway, IOTA became a global not-for-profit foundation incorporated and headquartered in Germany. The IOTA Foundation's mission is to support the research and development of new distributed ledger technologies (DLT), including the IOTA Tangle. The Foundation encourages the education and adoption of distributed ledger technologies through the creation of ecosystems and the standardization of these new protocols.The IOTA Tangle is a DLT designed for the Internet of Things and applications across all smart industries including energy, mobility, smart cities, industrial IoT, smart supply chain and more.

In Norway, IOTA fosters an education, research and innovation ecosystem and provides support to a number of initiatives including peer-to-peer energy trading and mobility-as-a service solution development and testbed piloting such as cityxchange.eu in collaboration with City of Trondheim, NTNU, POWEL etc

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Vann
Luft
Mobilitet
Helse
Avfall
Telekommunikasjon og programvare
Mat og landbruk
Turisme
Bygg og anlegg
Sikkerhet
Utdanning
Bio og naturressurser
Bank og finans
Maritim industri
Handel
Hospitality
sport og rekreasjon
Consulting

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Innsamling av data
Faster data transfer
Forbedre tilgang på data
Fokus på å gi innsyn i egne data
Enhanced data security
Improving travel safety
Improving traffic management
Parkeringsløsninger
Reducing need for travel
Promoting sustainable private transport models
Reducing use of fossils in public transport
Improving public transport accessibility
Improving education
Promoting active living
Increasing energy efficiency of appliances
Promoting sustainable disposal of waste
Resirkulering
Promoting sustainbable use of land
Reducing soil pollution
Redusere luftforurensning
Redusere investeringskostnader
Improving social integration
Improving Life Quality
Increasing Safety
Improving Health Care
Improving Elderly Care
Promoting sustainable behavior
Facilitating Citizen Engagement
Limiting Urban Sprawl
Reducing GHG Emissions
Increasing share of renewables
Decreasing energy consumption in buildings
Reducing waste generation
Reducing water pollution
Improving Energy Usage Efficiency
Improving Energy Supply Efficiency
Shaving peak Energy Demand
Reducing energy bills
Enhances Grid Stability
Reducing use of fossils
Reducing Operation Costs
Improving personnel efficiency
Encouraging digital entrepreneurship
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Straßburger Straße 55
10405 Berlin
Germany

+47 92202918

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje