IOTIX
IOTIX
IOTIX

IOTIX

IoT-tjenester og -produkter

IoT-teknologi bringer med seg helt nye muligheter for verdiskapning. Kommuner, statlige aktører og private bedrifter stiller de samme spørsmålene om valg av teknologi og hvordan de selv kan utnytte po

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

IoT-teknologi bringer med seg helt nye muligheter for verdiskapning. Kommuner, statlige aktører og private bedrifter stiller de samme spørsmålene om valg av teknologi og hvordan de selv kan utnytte potensialet IoT gir for deres virksomheter.

Datainnsamling og -analysering gir innsikt og faktabaserte beslutningsgrunnlag for å skape nye og innovative tjenester, optimere produksjonsløp og redusere nedetid, for å nevne noen.

IOTIX Insight, vår Cross IoT-plattform samler inn data fra en hvilken som helst enhet, gjennom hvilken som helst tilkobling, gjennom et hvilket som helst IT-økosystem. Plattformen er brukervennlig og skalerbar – fra noen få, til et uendelig antall sensorer i Smart City-løsninger.

IOTIX Systems AS utvikler sikre og velfungerende IoT-løsninger som avdekker potensial og bidrar til verdiskapning.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Nesbruveien 75
1394 NESBRU
Norway

24077711

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje