Itera Norge
Itera Norge
Itera Norge

Itera Norge

spesialister innen digital forretning

Itera er spesialister på å skape digital forretning, med teknologi, kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy. Itera leverer prosjekter og tjenester i tverrfaglige team til nordiske

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
God utdanning
Likestilling mellom kjønnene
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Itera er spesialister på å skape digital forretning, med teknologi, kommunikasjon og innovasjon som viktigste kompetanseverktøy. Itera leverer prosjekter og tjenester i tverrfaglige team til nordiske virksomheter som ser innovasjon, effektiv kommunikasjon og smart bruk av teknologi som sentrale virkemidler for å nå målene sine. Kundene er nordiske virksomheter innen bank og forsikring, offentlig sektor, helse, tjenesteytende sektor, energi og utility. Itera har hovedkontor i Oslo, og har omlag 500 ansatte i Norden, Ukraina og Slovakia.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Energi
Telekommunikasjon og programvare
Bank og finans
Consulting

Nydalsveien 28
0484 OSLO
Norway

23007650

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje