Jevnaker kommune
Jevnaker kommune
Jevnaker kommune

Jevnaker kommune

kommune

Are a visitor or a new resident of Jevnaker? We are happy to provide answers to any question you might have regarding Jevnaker and the services the municipality provide

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Are a visitor or a new resident of Jevnaker? We are happy to provide answers to any question you might have regarding Jevnaker and the services the municipality provide

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Kirkegata 6
3520 JEVNAKER
Norway

61315700

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje