JM Norge
JM Norge
JM Norge

JM Norge

Boligutvikler

JM er en av Nordens ledende prosjektutviklere av boliger og boligområder

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

JM fokuserer på nybygg av boliger på attraktive steder med vekt på store byområder og universitetssteder i Sverige, Norge og Finland.

I all virksomhet skal JM fremme langsiktig bærekraftsarbeid. Vi omsetter for cirka 16 milliarder SEK og har cirka 2600 ansatte. JM AB er et offentlig selskap notert på Nasdaq Stockholm, Large Cap-segmentet. De fleste av boligene vi bygger er sameier i bygårder, men vi bygger også eierleiligheter, rekkehus og villaer. Vi har også noe prosjektutvikling av kontoreiendommer i forbindelse med boliger for å skape boligstrøk.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bygg og anlegg

Mustads vei 1A
0283 OSLO
Norway

+47 67 17 60 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje