Knowit
Knowit
Knowit

Knowit

Digitale konsulenter og utviklere

Digitale konsulenter og utviklere

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Digitale konsulenter og utviklere

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Consulting

Vestre Strandgate 27
4611 KRISTIANSAND S
Norway

+47 02486

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje