KPMG
KPMG
KPMG

KPMG

Forbedringsprosesser, fra strategi til implementering

Rådgiving innen virksomhetsstrategi, organisasjonsutvikling, digitalisering og prosjektledelse. KPMG bidrar til merverdi for våre kunder ved å forbedre hele eller deler av virksomheten. Derfor er vi

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Rådgiving innen virksomhetsstrategi, organisasjonsutvikling, digitalisering og prosjektledelse.

KPMG bidrar til merverdi for våre kunder ved å forbedre hele eller deler av virksomheten. Derfor er vi samarbeidspartner og bidragsyter for noen av Norges mest anerkjente virksomheter i alle deler av forbedringsprosesser, fra strategi til implementering. I dette arbeidet får våre oppdragsgivere tilgang til KPMGs fagmiljø, med et bredt spekter av strategiske rådgivningstjenester og operativ bistand. Vi er et miljø som arbeider tett med de andre tjenesteområdene innen revisjon og skatt- og forretningsjuss. På denne måten kan vi alltid ta ansvar for helhetlige leveranser på noen av de mest komplekse og krevende prosjektene som gjennomføres i dag. KPMG har en egen satsing innenfor samferdsel og også innen digitalisering.

KPMGs metodikk og lange erfaring knyttet til å løse slike problemstillinger både i Norge og internasjonalt, kombinert med faggrupper og enkeltrådgiveres betydelige spisskompetanse er en trygghet for våre oppdragsgivere. KPMG arbeider som rådgivere innenfor de fleste sektorer. I vårt tjenestespekter inngår blant annet teknologirådgivning, corporate governance, internkontroll, virksomhetsstyring, granskning på en rekke områder, et bredt spekter av analyser, prosessforståelse og –forbedring, kostnadsreduksjoner, organisasjonsutvikling og aktivt bidrag i gjennomføring av transaksjoner.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Bank og finans
Consulting

Sørkedalsveien 6
0369 OSLO
Norway

45404063

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje