Lillehammer kommune
Lillehammer kommune
Lillehammer kommune

Lillehammer kommune

Opplevelser. Slik du vil ha dem

Lillehammer, byen ved nordenden av Norges største innsjø, Mjøsa, fikk kjøpstadsrettigheter den 7.august 1827. Det bodde da 50 personer innenfor kjøpstadsanleggets grenser. To år etter var folketallet

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Lillehammer, byen ved nordenden av Norges største innsjø, Mjøsa, fikk kjøpstadsrettigheter den 7.august 1827. Det bodde da 50 personer innenfor kjøpstadsanleggets grenser. To år etter var folketallet steget til 360. 40 nye tomter var bebygd og mange av dem lå i området ved Hammer gård, i gatene vi i dag kjenner som Langesgate og Mathisensgate.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Storgata 51
2609 LILLEHAMMER
Norway

61 05 05 00

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje