Longyearbyen Lokalstyre
Longyearbyen Lokalstyre
Longyearbyen Lokalstyre

Longyearbyen Lokalstyre

Unikt, trygt og skapende

Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har tilnærmet samme oppgaver som en komm

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Longyearbyen lokalstyre kan drive virksomhet av allmenn interesse som har tilknytning til Longyearbyen og som ikke ivaretas av staten. Longyearbyen lokalstyre har tilnærmet samme oppgaver som en kommune på fastlandet i Norge.

Satsing på smartby skal være ei hovedretning for Longyearbyen og implementeres i fremtidig arbeid og planer.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Vei 227 1
9170 LONGYEARBYEN
Norway

79022150

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje