MainTech
MainTech
MainTech

MainTech

System- og teknologikompetanse

System- og teknologikompetanse

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

System- og teknologikompetanse

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Granåsvegen 15A
7069 TRONDHEIM
Norway

+47 73 95 67 50

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje