Maptrends
Maptrends
Maptrends

Maptrends

Digital insights based on facts

Ved bruk av anonyme mobildata fra hele landet analyserer vi hvordan befolkningen beveger seg. Vi lager oversikter og rapporter for byer og kommuner, privat og offentlighet i hele Norge. Vi skaper det

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Ved bruk av anonyme mobildata fra hele landet analyserer vi hvordan befolkningen beveger seg.

Vi lager oversikter og rapporter for byer og kommuner, privat og offentlighet i hele Norge. Vi skaper det beste vurderingsgrunnlaget for mer effektiv transport, bedre byplanlegging, og smartere byer.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Consulting

Veritasveien 25
4007 STAVANGER
Norway

51510800

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje