Miles
Miles
Miles

Miles

Prosjektleveranser og mer

Prosjektleveranser og mer

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Prosjektleveranser og mer

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

O.J. Brochs gate 16A
5006 BERGEN
Norway

480 44 700

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje