Møller Mobility Group
Møller Mobility Group
Møller Mobility Group

Møller Mobility Group

Leverandør av mobilitetstjenester

Møller Mobility Group er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum og er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi, Škoda og SEAT. Sels

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

God helse
Innovasjon og infrastruktur
Ansvarlig forbruk og produksjon
Stoppe klimaendringene

Møller Mobility Group er det ledende bilkonsernet i Norden og Baltikum og er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi, Škoda og SEAT. Selskapet er representert i Norge, Sverige og Baltikum. Møller Mobility Group har en tydelig ambisjon om å lede an i utviklingen av fremtidens mobilitetsløsninger og er representert i bildelingsselskapet Hyre og Urban Infrastructure Partner (UIP) - to ledende miljøer som begge vil være aktive i å forme fremtidens bærekraftige mobilitetsløsninger.

Møller Mobility Group har som ambisjon er at vårt samfunnsoppdrag skal være bærekraftig og en integrert del av hvordan vi driver langsiktig, lønnsom forretning i alle våre virksomheter. Vi har tre tydelige ambisjoner i samfunnsoppdraget vårt: • Være anerkjent for våre bidrag til en grønnere hverdag • Ta en sentral rolle innenfor urbane, smarte MOBILITETSLØSNINGER og bykonsepter • Være kjent som et initiativrikt selskap som bryr seg om sine MEDARBEIDERE og MEDMENNESKER

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Promoting sustainable private transport models
Creating new jobs
Enabling new business opportunities

Frysjaveien 31B
0884 OSLO
Norway

45882261

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje