Moss kommune
Moss kommune
Moss kommune

Moss kommune

Kommune

Offentlig administrasjon, Moss og Rygge

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Offentlig administrasjon, Moss og Rygge

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Kirkegata 15
1531 MOSS
Norway

926 039 99

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje