Nexo Mobility
Nexo Mobility
Nexo Mobility

Nexo Mobility

Tomorrowing urban mobility today

Based at Simula Garage Fornebu, Nexo Mobility AS is an intelligent urban transport solution provider. By merging with leading industrial designers and manufacture partners, we deliver impressive techn

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Based at Simula Garage Fornebu, Nexo Mobility AS is an intelligent urban transport solution provider. By merging with leading industrial designers and manufacture partners, we deliver impressive technology deployment of most advanced urban mobility solution.

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Mobilitet
Telekommunikasjon og programvare

Utfordringer

De forskjellige utfordringene det er kategorisert i

Improving traffic management
Promoting sustainable private transport models
Improving public transport accessibility

Lundekroken 5
1396 BILLINGSTAD
Norway

92032496

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje