NEXT Innovation
NEXT Innovation
NEXT Innovation

NEXT Innovation

Beaconteknologi - transport og bygninger

Beaconteknologi - transport og bygninger

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

Beaconteknologi - transport og bygninger

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare
Bygg og anlegg

Å vegen 5
8392 Sørvågen
Norway

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje