NextBridge Analytics
NextBridge Analytics
NextBridge Analytics

NextBridge Analytics

AI og Data Science

AI og Data Science

Sustainable Development Goals

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030

Bærekraftige byer og samfunn
Samarbeid for å nå målene

AI og Data Science

Organisasjoner
OrganisasjonerOrganizations are businesses, municipalities, research etc.

Virksomhetsområde

De forskjellige virksomhetsområdene

Telekommunikasjon og programvare

Queen Eufemias gate 16
0191 Oslo
Norway

470 22 605

© 2021 , made during COVID-19 lockdown with by Terje